Tribute to Pat Metheney

  • Le Poisson Rouge 158 Bleecker Street New York, NY, 10012 United States

Alternative Guitar Summit 2017 Celebrates Pat Metheny. With Nels Cline Trio, Liberty Ellman & Miles Okazaki Quartet, Rez Abbasi Trio, Joel Harrison String Choir, Nir Felder Trio, Mike Moreno Trio & Camila Meza.